Velkommen til Barnehage- og SFO portalen

Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende:
- Registrere ny søknad
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Si opp plass
- Endre kontaktopplysninger

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Vågan kommune.